Ryskulov str., Shymkent, Kazakhstan
fax: +7 (7252) 32-14-50