Karaganda city (central office) Astana city Kostanay city Kyzylorda city Shymkent city Almaty city The map of our branches

Karaganda (central office)

Address 40/2, Zaschitnaya str., Karaganda city, 100019, Kazakhstan
Fax+7 (7212) 43-80-45
Tel. +7 (7212) 44-32-66
Mob.+7 (701) 558-36-36
Е-mailgsdm@gsdm.kz


Branches:

Almaty

Address293, Tole bi str., Almaty city, 050031, Kazakhstan
Fax+7 (727) 276-78-89
Tel.+7 (727) 276-12-04


Astana

AddressIndustrial zone TEC-1, Astana city, Kazakhstan
Fax+7 (7172) 41-64-36
Tel.+7 (7172) 41-64-28


Shymkent

AddressRyskulov str., Shymkent city, Kazakhstan
Fax+7-(7252)-32-14-50


Kostanay

Address235, Borodin str., Kostanay city, Kazakhstan
Tel.+7 (7142) 21-22-42 


Kyzylorda

Address15, Abai str., Kyzylorda city, Kazakhstan
Tel.+7 (7242) 27-39-09